แบบต่อมาเป็นตะกร้อวิ่งหน้าดิน ตัวตะกร้อจะไม่ยึดติดตายเหมือนแบบแรก  สายเอ็นที่ร้อยผ่านท่อที่ทำไว้จะช่วยให้สายเอ็นและชุดสายหน้าไหลไปอย่างอิสระ เมื่อปลาเข้ามาดูดเหยื่อล่อโดยไม่มีน้ำหนักที่ก้อนเหยื่อมาถ่วงรั้งไว้ ตะกร้อสปิงขดแบบเป็นตะกร้อวิ่งก็มีนะครับ       

ตะกร้อวิ่งมีหลายรูปแบบ แต่ที่เหมือนกันคือจะมีการนำท่อมาประกอบสำหรับร้อยสายเอ็นผ่านตัวตะกร้อ ตะกร้อแบบนี่จะเหมาะกับเหยื่อขนมปังปั่นหยาบชิ้นเหยื่อจะใหญ่หน่อย เวลาปั้นเหยื่อให้กำเหยื่อเป็นสองชั้นนะครับ ชั้นแรกกำให้แน่นๆแล้วหุ้มด้านนอกอีกชั้นกำเบาๆเอาแค่ตีแล้วไม่แตกกลางอากาศก็พอ

อันนี้เป็นตะกร้อวิ่งแบบหน้าดินเพิ่มตะกั่วเข้าไป ทำให้มีน้ำหนักมากขึ้น ตีได้ไกลขึ้น และจมน้ำได้เร็ว ลมแรงเหยื่อก็จะอยู่นิ่งมากกว่า

แบบทุ่นลอยตะกร้อวิ่ง นิยมใช้กันมาก ในการตกปลาสวาย หรือปลาบึกตามบ่อเป็นส่วนใหญ่