นี่เป็นแบบที่ใช้ได้สองรูปแบบ 1.ใช้ขนมปังเหน็บตัวเบ็ดชิ้นเดียวเลย(ตีจุ๊บชิ้นเดียว) 2.ใช้เหยื่อหุ้มตะกั่วก่อนแล้วเอาต้วเหน็บแปะข้างเรียกว่า”จุ๊บ”ครับ