แบบนี้เรียกกันว่าแบบไร้สาร    คือไม่มีตะกั่วเลยมีแค่ตัวเบ็ดกับลูกหมุนบางคนร้อยลูกปัดเพิ่มไปอีกสามถึงสี่เม็ด
เอาไว้ตกปลากินเหยื่อยากโดยจะหุ้มเหยื่อไว้กับลูกหมุนแล้วเหน็บเหยื่อที่ตัวเบ็ด    เหยื่อจะตกน้ำแล้วลอยอยู่ก่อนจึงจมลงช้าๆ
เหมือนอาหารที่บ่อเขาให้   และเวลาเหยื่อตกน้ำจะเบาไม่ดังตูมตามครับ   ที่สำคัญ!!!ตียากนิดนึงนะครับ

Advertisements